Opsætning af Samsung med SSSP10

💡Samsung har indbygget støtte for visning af infoskærm på mange af sine skærme. Platformen kaldes SSSP, forkortelse for Samsung Smart Signage Platform.


Eksempel på skærm af typen Samsung Smart Signage SSSP10, er Samsung QB50B.

Kom i gang - Installer PinToMind Player-appen

Første gang du starter skærmen kommer du til en guide. Følg trinene i guiden herunder, så får du hurtigt startet din infoskærm! 

 1. Skru ned for lyden ;-)
 2. Vælg sprog (vi bruger engelsk ("Hi!") på vores skærme og i vores forklaringer).
 3. Vælg og tilslut til netværk.
 4. Accepter eller "Skip" Privacy Policy for Smart Signage.
 5. Vælg "Basic Setup" som installationstype.
 6. Vælg om skærmen skal monteres stående (portrait) eller liggende (landscape), eller automatisk (auto).
 7. Auto power off - vælg "Off".

  Obs! - Skærmen vil slukke hver 4. time hvis du ikke ændrer dette.

 8. Vælg "Custom App", og skriv url https://p2m.tvObs! Skriv hele adressen, inklusiv "https://" kun med små bogstaver. Vælg knap med '#@!' for at finde kolon : .
 9. Vælg "Go", og du kommer tilbage til skærmen, hvor du valgte "Custom App". Her skal du trykke på højre pil på fjernbetjeningen for at komme videre til næste punkt.
 10. Vælg "Skip" for Connect to RM Server.
 11. Indstil dato og tid og tryk på højre pil på fjernbetjeningen for at gå videre.
 12. Indstil pinkode eller brug default PIN (000000).
 13. Guiden er færdig - klik DONE. Skærmen bliver sort.
 14.  Vælg "Custom App" (Tryk på HOME-knappen, hvis menuen ikke vises.)
 15. PinToMind Player-app-en installeres og startes. På skærmen vises en kode. 
 16. På en anden pc eller mobil: Log ind på app.pintomind.com/connect,og angiv koden, der vises på skærmen, for at koble enheden til din konto. 
 17. Vælg hvilken skærm som skal vises på denne enhed under "VÆLG EN SKÆRM". Du kan når som helst ændre hvilken skærm som vises på denne enhed. Se info her.
 18. Skærmen du valgte starter nu visning på din enhed.
 19. Genstart skærmen for at tjekke, at skærmen starter som den skal og viser din skærm.

Automatisk timer

Vi anbefaler at aktivere automatisk timer, f.eks. at skærmen automatisk tændes kl. 7 og slukkes kl. 23, for at give skærmen længere levetid og for miljøet. 

Sådan aktiverer du automatisk timer: 

 1. Tryk på HOME-knappen. 
 2. Vælg "On/Off Timer" og "On Timer". 
 3. Indstil tidspunkt for hvornår du vil skærmen skal tænde, og vælg source "Custom App". 
 4. Gør tilsvarende for "Off timer". 
 5. Når du er færdig, skal du lukke "On/Off Timer" og starte PinToMind-appen igen.
 6. Sluk skærmen og tænd igen for at tjekke om skærmen starter korrekt ved genstart.

Mobile Connection Lock

Begræns andre enheder i jeres netværk, for eksempel smartphones og tablets, fra at dele indhold på skærmen. 

 1. Tryk på MENU-knappen.
 2. Vælg "System" - "Security" - "Mobile Connection Lock". 
 3. Ændre til ON

Fabriksindstillinger

Hvis du har problemer med skærmen, eller hvis den er blivet brugt før, anbefaler vi at sætte skærmen tilbage til fabriksindstillinger. 

 1. Sluk skærmen med fjernbetjeningen. 
 2. Tryk på MUTE – 1 – 8 – 2 – POWER ON med fjernbetjeningen. 
 3. Når skærmen starter, får du tilgang til systemmenuen. 
 4. Vælg "Options" i første menuvalg, og derefter vælg "Factory reset" to gange. 
 5. Tænd skærmen igen når den er helt slukket. Skærmen er nu tilbage til fabriksindstillinger. 


  Hvis guiden for fabriksindstillinger ikke virker: 

 • Tænd skærmen, og tryk Source på fjernbetjeningen og skift til for eksempel. HDMI 1.
 • Prøv guiden ovenfor igen.

Ændre indstillinger for stående/liggende skærm

 1. Klik på "Home" på fjernbetjeningen for at gå ud af PinToMind Player-appen.
 2. Derefter klikker du "Menu" på fjernbetjeningen. Vælg "OnScreen Display" og "Display Orientation".
 3. Vælg "Landscape" for liggende skærm, og "Portrait" for stående skærm.
 4. Klik så på "Home" og vælg PinToMind-appen for at komme tilbage til infoskærmsvisningen.

Opdatere firmware

Firmware er softwaren som er indbygget i skærmen. I nogle tilfælde, blandt andet for visning af video, vil en opdatering af firmware kunne gøre at skærmen viser indholdet bedre. Se vejledning her for at opdatere firmware i skærmen. 

Tip: Du kan taste "005" på fjernbetjeningen for at hente indholdet igen.

Spørgsmål? Tag kontakt til os på support@pintomind.com!