Sony BRAVIA™ Professional Displays

ℹ️ Dette er en vejledning for opsætning og brug af utstyr til PinToMind.com for Sony BRAVIA™ Professional Displays, med Android 9.0 og nyere.

Selv om vi har en vejledning er det ikke nødvendigvis en anbefaling. Du finder information om udstyr vi anbefaler på vores hjemmeside
❗️ BEMÆRK! Sony BRAVIA ™ Professional Displays understøtter ikke portrætvisning.

Installation af PinToMind Player

 1. Følg opstartsvejledningen til din Android-enhed og log ind med din Google-konto.
 2. Åben Google Play Store og søg efter "PinToMind Player".
 3. Installer Player-appen.
 4. Åben PinToMind Player. På skærmen vises en kode. 

 5. På en anden pc eller mobil: Log ind på app.pintomind.com/connect og skriv koden, der vises på skærmen for at koble enheden til din konto. 

 6. Vælg hvilken skærm, som skal vises på denne enhed under "VÆLG EN SKÆRM".
  Du kan når som helst ændre, hvilken skærm som vises på denne enhed. 
  Se info her.

 7. Skærmen du valgte starter nu visningen på din enhed.

That's it! PinToMind Player er nu installeret og enheden er klar til brug.

Skærme fra Sony, som understøtter Pro mode kan indstilles til automatisk opstart med PinToMind Player på ønskede dage og tidspunkter. Se vejledning for dette herunder.

Ændre sprog på skærmen

🇬🇧 Vi bruger engelsk på vores enheder og i vores forklaringer. Hvis sproget på skærmen er indstillet til dansk kan du ændre sproget til English (UK) under ⚙️ (Indstillinger) - System - Sprog/Language.
(På nogle Sony-modeller, vælg: ⚙️(Indstillinger) - Enhedsindstillinger - System - Sprog/Language).

Automatisk opstart, jævnlig genstart, altid tændt og valg af kilde

ℹ️   Du finder vejledning for at skifte mellem de forskellige modes (Pro mode, Pro settings mode og Normal mode) længere nede i artiklen

Skærme fra Sony, som understøtter Pro mode, kan indstilles til automatisk opstart med PinToMind Player på ønskede dage og tidspunkter:

1. For at du kan indstille dette skal du først gå til Pro Settings Mode.
I Normal mode skifter du til Pro settings mode ved at trykke følgende på fjernbetjeningen:  [HOME] og vælg Apps - Pro mode tool - Pro settings mode - OK.
(På nogle Sony-modeller: skift til Pro settings mode ved at trykke på følgende knapper på fjernbetjeningen i rækkefølgeInfo -> Mute -> Volume up -> Home)

En blå linje vises øverst på skærmen når Pro settings mode er aktiv:

2. Tryk  [HOME] på fjernbetjeningen og brug pilene på fjernbetjeningen for at gå op til tandhjulet, hvor du finder ⚙️ Settings.

3. Vælg  ⚙️ Settings - Pro settings - Power Scheduling. Vælg ønskede tidspunkter og dage.

4. Skal skærmen køre 24/7 anbefaler vi en jævnlig genstart - gerne en gang i døgnet.
Dette indstiller du ved at vælge:  ⚙️ Settings - Pro settings - Periodic restart, hvor du vælger tidspunkt og Forced restart while display is onHvis skærmen ikke skal køre 24/7 kan Periodic restart være Off.

5. For at sikre at skærmen tænder efter en evt. strømafbrydelse og at PinToMind Player starter op som valgt "kilde" skal du gøre følgende:

 • Vælg: ⚙️ Settings - Pro settings - Initial input source - Android app. Scroll ned ad listen og vælg PinToMind Player/Infoskjermen Player. Tryk op igen og vælg OK.
 • Vælg: ⚙️ Settings - Pro settings - AC power on. Ændre til Always On.
💡 TIPS:

 • Deaktivere menufelterne Timer(s) og One Step setting, som ligger på hjemmeskærmen. Disse kan være til forvirring og trumfer en eventuel tidsstyring.
 • På nyere Sony-modeller fra Android 10: Vælg Apps - One Step Setting - Signage use for kun at bruge skærmen som en infoskærm.
 • Se også Sonys egne hjemmesider for opsætning og brug af Pro mode. Her findes flere videoer, som viser de enkelte funktioner.

Begrænset adgang - hvis skærmen ikke skal bruges til andre formål

Sony BRAVIA™ Professional Displays kan installere apps fra Google Play og kan bruges til flere formål.
Hvis din skærm kun skal bruges som infoskærm anbefaler vi at deaktivere adgangen til andre funktioner og apps.

Tryk  [HOME] på fjernbetjeningen og brug pilene op til tandhjulet, hvor du finder ⚙️ Settings.

Apps

Vælg; ⚙️ Settings - Pro settings - Apps. I listen over installerede apps vælger du at PinToMind Player/Infoskjermen Player er Enable og resterende apps, som ikke skal bruges til Disable.

Kilder

Vælg:  ⚙️ Settings - Pro settings - External inputs. Her kan man deaktivere indgange, som ikke skal bruges, ved at vælge Not use.

Skærmdeling

Vælg:  ⚙️ Settings - Pro settings - Screen mirroring.
Disable denne, hvis du ikke ønsker at andre skal kunne dele indhold til skærmen over netværket.

Pinkode for Pro mode settings

For at forhindre at andre får adgang til indstillingerne i Pro mode kan man aktivere en pinkode på den enkelte skærm.

⚠️ NB: Vi anbefaler kun denne indstilling, hvis skærmen står i et miljø, hvor misbrug og hærværk kan forekomme. Skærmen kan ikke genoprettes, hvis pinkoden bliver glemt.
 1. Tryk [HOME] på fjernbetjeningen og brug pilene op til tandhjulet, hvor du finder ⚙️ Settings.
 2. Vælg: ⚙️ Settings - Pro settings - Pro mode lock.
 3. Vælg  Enable.

Pro mode - forklaring på de forskellige modes og hvordan man skifter mellem disse

Skærmen kan bruges i 3 forskellige modes:

 • Pro mode - (anbefalet) mode for drift, hvor indstillinger for Pro mode er i brug, men skjult for brugeren.
 • Pro settings mode - er en salgs "administrationsmode" for adgang til og indstilling af de avancerede indstillinger. Det er her du laver indstillinger for Pro mode.
 • Normal mode - hvor indstillingerne i Pro mode er skjult og enheden fungerer som en anden Android-enhed. F.eks. for regelmæssig brug af flere forskellige apps og funktioner.

En blå linje vises øverst på skærmen når Pro settings mode er aktiv:

Skift mellem de forskellige modes

 • Normal mode, skift til Pro settings mode:
  Tryk  [HOME] på fjernbetjeningen og vælg Apps - Pro mode tool - Pro settings mode
  (På nogle Sony-modeller: skift til Pro settings mode ved at trykke på følgende knapper på fjernbetjeningen i rækkefølge:  Info -> Mute -> Volume up -> Home)
 • Pro Settings mode, skift til Pro mode (driftsmode):
  Tryk  [Home] på fjernbetjeningen og vælg ⚙️Settings - Pro settings - Start Pro mode - OK.
  (Dette kan tage noget tid. Skærmen skifter mode, bliver sort og genstarter i Pro mode. Først ser du startmenuen og efter lidt tid starter PinToMind Player, hvis alle indstillingerne er gjort.)
 • Pro settings mode, skift til Normal mode:
  Tryk  [HOME] på fjernbetjeningen og vælg Apps - Pro mode tool - Normal mode
 • Pro mode, skift til Pro settings mode:
  Tryk på følgende knapper på fjernbetjeningen i rækkefølge:  Info -> Mute -> Volume up -> Home

Gendan Sony-skærmen til fabrikindstillinger

Vælg: ⚙️ Settings - Device Preferences - Reset - Factory data reset - Erase everything