Kan jeg vise fra Microsoft Power BI på infoskærmen? 📊

Power BI er en analysetjeneste fra Microsoft til at præsentere data fra forskellige kilder. Eksempel på brug er at præsentere tal, grafer og visualiseringer for at give oversigt over ansatte, produktion eller salg.

Vi har ikke direkte integration til at præsentere fra Power BI, men der findes en mulighed ved at bruge vores opslagstype til at vise URL / Websted og Power BIs løsning til at publicere rapporter på nettet.

Nogle forbehold

  • Når du bruger "Publicer på nettet" i Power BI, kan alle som er på internettet se rapporten eller objektet du publicerede. Dette kræver ingen godkendelse og inkluderer det at vise data på detaljeniveau som dine rapporter samler. 
  • Visning af data fra Power BI kræver meget af browseren, og at den støtter nyeste webteknologi på den fysiske infoskærm. Forhåndsvisning på egen pc kan se anderledes ud end det vises på den fysiske infoskærm. I vores tests ser det ud til at fungere på nyere skærme fra Samsung (fra SSSP10, Tizen 6.5), Ugoos og Sony BRAVIA™ Professional Displays
  • Vi har ikke kontrol over indholdet som deles fra Power BI; det kan tænkes, at der bliver gjort ændringer som gør, at det ikke længere kan præsenteres på infoskærmene.
  • Hvis du har brug for hjælp med Microsoft Power BI har vi desværre ikke kompetence eller mulighed for at hjælpe med dette. Vi anbefaler, at du i så fald tager kontakt med din IT-afdeling eller leverandør af Microsoft Power BI.

Sådan gør du

Du begynder ved at følge vejledningen fra Microsoft for at publicere på nettet i Power BI. Kopiér linket du får opgivet når du har fulgt vejledningen.

Opret et nyt opslag for at vise URL / Websted, og indsæt linket du kopierede fra Power BI. 

Eksempelrapporter

Nedenfor er links til to eksempelrapporter fra Microsoft Power BI som kan bruges til test.

New Hires:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2I0YWMxMTItYjdmMC00Y2EzLWFkODEtZDY0OTM5NDM5YWU1IiwidCI6IjA4YTBiODI0LTU2ZjktNDk4My1hYzhhLTNmZDM3M2Y2ODQ2NiIsImMiOjF9


Active Employees vs. Separations:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2I0YWMxMTItYjdmMC00Y2EzLWFkODEtZDY0OTM5NDM5YWU1IiwidCI6IjA4YTBiODI0LTU2ZjktNDk4My1hYzhhLTNmZDM3M2Y2ODQ2NiIsImMiOjF9&pageName=ReportSection3


Spørgsmål? Tag kontakt til os på support@pintomind.com!