Prioritering af opslag ⭐️


Har du et opslag du synes er særligt vigtigt? Med prioritering af opslag kan du vælge, at opslag skal vises mere eller mindre ofte. I kombination med tidsplan/tidsstyring giver dette spændende muligheder - f.eks. hvis du har en besked, som er vigtig at folk får med sig i dag.

INDHOLD I DENNE ARTIKEL:

PinToMind 3

Med prioritering kan et opslag vises oftere eller sjældnere end én gang per runde. Med almindelig prioritet vil opslaget vises én gang per runde.

Prioriter op

  • 2x per runde: Opslaget vil blive vist to gange hver runde.
  • Mellem hvert opslag: Opslaget vil blive vist mellem alle andre opslag i området.
  • Overtag området: Opslaget vil være det eneste, som vises i sit område. Kombineret med tidsstyring er dette en god måde at give en vigtig besked i nogle timer før det fjernes, og hvorefter alt er tilbage som normalt igen.
  • Overtag kanal: Opslaget vil være det eneste, som vises på kanalen og vil derfor fylde hele skærmen. Når opslaget fjernes går alt tilbage til det normale igen.

Prioriter ned

  • Hver anden runde: Opslaget vil blive vist hver anden runde.
  • En gang i timen: Opslaget vises når det bliver publiceret og derefter en gang i timen.

Kombiner med tidsplan

Prioriterede opslag kan som andre opslag indstilles med en tidsplan. Du kan vælge, at de vises på faste tidspunkter hver uge eller i perioder defineret af dato og klokkeslæt. 

F.eks. kan du indstille, at "God weekend" kun vises på skærmen hver fredag eftermiddag. Eller du kan indstille en tilpasset velkomsthilsen tirsdag i næste uge til de personer du ved kommer på besøg.

Hvis du f.eks. har en vigtig besked, som alle helst skal få med sig i dag, kan du lægge den ud og prioritere samt kombinere med tidsplanen "Kun i dag". Så vil skærmen være tilbage til det normale næste dag. 🎉


PinToMind Classic

Flere måder at prioritere på

  • To gange per runde: Opslaget vises to gange i stedet for én gang per runde.
  • Mellem hvert opslag: Opslaget vises mellem hvert opslag på skærmen.
  • Overtage hele skærmen: Det eneste, som vises på skærmen er det prioriterede opslag. Ingen andre opslag vises.
  • Overtage placering: Opslaget overtager hovedopslag, sidebjælke eller bundlinje, afhængig af hvilken placering, som er valgt for opslaget. Opslag der er placeret i andre områder vises som normalt.

Kombiner med tidsstyring

Prioriterede opslag kan som andre opslag tidsstyres. Du kan vælge, at de vises på faste tidspunkter hver uge eller i perioder defineret af dato og klokkeslæt. 

F.eks. kan du indstille, at "God weekend" kun vises på skærmen hver fredag eftermiddag. Eller du kan indstille en tilpasset velkomsthilsen tirsdag i næste uge til de personer du ved kommer på besøg.

Hvis du f.eks. har en vigtig besked, som alle helst skal få med sig i dag, kan du lægge den ud og prioritere samt kombinere med tidsstyring "i dag". Så vil skærmen være tilbage til det normale næste dag. 🎉Spørgsmål? Tag kontakt til os på support@pintomind.com!