Administrer opslag fra startsiden 📌

Indhold i denne artikel:

PinToMind 3

I menuoversigten til venstre finder du punktet Opslag. Her vises alle dine opslag. Både dem som vises på en kanal og dem som ikke er tilknyttet en kanal. Du kan vælge om de skal være sorteret efter oprettet, ændret, tittel eller type. For at håndtere opslag for en specifik kanal vælger du blot # Kanalnavn.

Forhåndsvis opslag

Gå til Opslag, eller en kanal, og klik på et opslag for at forhåndsvise opslaget. Øverst på forhåndsvisningsbilledet kan du vælge om du vil forhåndsvise opslaget på en almindelig skærm, eller i en mobilversion for PinToMind Go. Har du flere kanaler kan du også vælge, hvilken kanal du vil forhåndsvise opslaget på.

Vælg placering og rækkefølge på opslag

For at vælge hvilket område et opslag skal vises på, går du til den ønskede kanal. Til venstre for titlen på hvert opslag finder du symbolet  . Det kan du klikke på og trække opslaget op eller ned. På den måde kan du ændre rækkefølgen på opslagene og du kan vælge, hvilket område af skærmen opslaget skal vises på.

Se status og vælg kanal opslag skal vises på

Til højre for hvert opslag på opslagsoversigten finder du et status-symbol   . Er symbolet grønt betyder det, at opslaget er aktivt. Tallet i cirklen viser, hvor mange kanaler det er aktivt på. Har symbolet et ur betyder det, at opslaget har tidsstyring. Er symbolet orange med et ur betyder det, at opslaget ikke er aktivt, men venter på tidspunktet for den valgte tidsplan i tidsstyringen for så at blive aktivt. Symbolet  betyder, at opslaget ikke er tilknyttet nogen kanal og derfor ikke er aktivt.

Ved at klikke på statussymbolet får du en liste over kanaler. Her kan du vælge og fravælge kanaler opslaget skal vises på.

Søg efter opslag

Gå til  Opslag. Over det øverste opslag mod højre finder du et tekstfelt med mulighed for at søge efter opslag. Du kan vælge at søge på alt indhold eller fx. en opslagstype du vælger.

Slet eller arkiver opslag

Opslag: Hold musen over linjen for opslaget. Så vises en papirkurv og en arkivkasse. Klik på papirkurven for at slette opslaget og fjerne fra alle kanaler. Opslag som er slettet bliver liggende i papirkurven i 15 dage før de slettes permanent. Klik på arkivkassen for at sende opslaget til arkivet og fjerne fra alle kanaler.

# Kanal: Hold musen over linjen for opslaget. Så vises et kryds. Klik på dette for at fjerne opslaget fra kanalen. Opslag som fjernes fra en kanal finder du under Oppslag.

PinToMind Classic

Filtrer opslag i listen

Øverst til venstre på startsiden finder du en dropdown med valg som filtrerer, hvilke opslag som skal vises i listen over opslag.

  • Aktive opslag: Opslag som vises eller som er planlagt til visning.
  • Arkiv: Opslag som er udløbet på dato eller som ikke er tilknyttet nogen skærm.
  • Papirkurv: Opslag som er slettet ligger i papirkurven i 15 dage før de slettes permanent.
  • [Skærmnavn]: Hvis du har mere end én skærm på kontoen kan du vælge at se opslag, som er tilknyttet én af skærmene.

Til højre for dropdownen finder du link til mere avancerede filtre og søgninger. Her kan du specificere filtret mere detaljeret, blandt andet kan du vælge kun at se de opslag som bliver vist netop nu. Eller bare se opslag som tilhører en bruger eller opslag af en speciel type.

Forhåndsvis opslag fra startsiden

Klik på linien for et opslag for at forhåndsvise opslaget. Øverst på forhåndsvisningsbilledet kan du vælge om du vil forhåndsvise opslaget på en almindelig skærm, på stående skærm, eller i mobil version i PinToMind Go. Har du flere skærme kan du også vælge hvilken skærm du vil forhåndsvise på.

Vælg placering og rækkefølge på opslag

Opslagslisten er delt i tre, som repræsenterer områderne på skærmen: hovedopslag, sidebjælke og bundlinie.

Til venstre for titlen på hvert opslag finder du symbolet   . Dette kan du placere musen over, holde venstre museknap inde, og trække opslaget op eller ned. Du kan ændre rækkefølgen på opslag og du kan vælge hvilket område af skærmen opslaget skal vises på.

Se status og vælg skærme opslag skal vises på

Symbolet    viser, at opslaget er aktivt og at det vises på én skærm. Symbolet  viser, at opslaget har tidsstyring (hvid sektor inde i cirklen) og venter på tidspunkt for tidsstyring (orange), og at det skal vises på én skærm. Symbolet  viser, at opslaget ikke er tilknyttet nogen skærm og derfor ikke er aktivt.

Ved at klikke på statussymbolet får du en liste over skærme. Her kan du vælge at fjerne eller tilføje opslaget til en skærm.

Til venstre for statussymbolet er der en dropdown, hvor du kan vælge varighed for hvor længe opslaget skal vises.

Slet opslag

Hold musen over opslaget og en rød papirkurv dukker op. Klik på den for at slette opslaget. Opslag, der slettes, bliver i papirkurven i 15 dage, før de slettes permanent.

Spørgsmål? Tag kontakt til os på support@pintomind.com!