Administrer opslag fra startsiden 📌

Filtrer opslag i listen

Øverst til venstre på startsiden finder du en dropdown med valg som filtrerer, hvilke opslag som skal vises i listen over opslag.

  • Aktive opslag: Opslag som vises eller som er planlagt til visning.
  • Arkiv: Opslag som er udløbet på dato eller som ikke er tilknyttet nogen skærm.
  • Papirkurv: Opslag som er slettet ligger 15 dage i papirkurven før de slettes permanent.
  • [Skærmnavn]: Hvis du har mere end én skærm på kontoen kan du vælge at se opslag, som er tilknyttet en af skærmene.

Til højre for dropdownen finder du link til mere avancerede filtre og søgninger. Her kan du specificere filtret mere detaljeret, blandt andet kan du vælge kun at se de opslag som bliver vist netop nu. Eller bare se opslag som tilhører en bruger eller opslag af en speciel type.

Forhåndsvis opslag fra startsiden

Klik på linien for et opslag for at forhåndsvise opslaget. Øverst på forhåndsvisningsbilledet kan du vælge om du vil forhåndsvise opslaget på en almindelig skærm, på stående skærm, eller i mobil version i PinToMind Go. Har du flere skærme kan du også vælge hvilken skærm du vil forhåndsvise på.

Vælg placering og rækkefølge på opslag

Opslagslisten er delt i tre, som repræsenterer områderne på skærmen: hovedopslag, sidebjælke og bundlinie.

Til venstre for titlen på hvert opslag finder du symbolet  . Dette kan du placere musen over, holde venstre museknap inde, og trække opslaget op eller ned. Du kan ændre rækkefølgen på opslag og du kan vælge hvilket område af skærmen opslaget skal vises på.

Se status og vælg skærme opslag skal vises på

Symbolet   viser, at opslaget er aktivt og at det vises på én skærm. Symbolet  viser, at opslaget har tidsstyring (hvid sektor inde i cirklen) og venter på tidspunkt for tidsstyring (orange), og at det skal vises på én skærm. Symbolet  viser, at opslaget ikke er tilknyttet nogen skærm og derfor ikke er aktivt.

Ved at klikke på status-symbolet får du en liste over skærme. Her kan du vælge at fjerne eller tilføje opslaget til en skærm.

Til venstre for status-symbolet er der en dropdown, hvor du kan vælge varighed for hvor længe opslaget skal vises.

Slet opslag

Hold musemarkøren over opslaget og en rød papirkurv dukker op. Klik her for at slette opslaget. Opslag, der slettes, bliver i papirkurven i 15 dage, før de slettes permanent.

Spørgsmål? Tag kontakt til os på support@pintomind.com!